Villa Linnea

i Alnarp

Jenny Smith

Spirituellt medium, intuitiv och trans healer.                                                                

Certifierad Inredare från School of Interior Design, Köpenhamn och Intuitiv Inredare        Kursledare, meditationsledare, utbildare

Jenny har utbildats av några av världens främsta medium från Arthur Findlay College, i London från bla. Tony Stockwell, Chris Drew, Eileen Davies och Sharon Harvey. Jenny har en genuin och innerlig längtan att stötta människor, att se dem från deras bästa sida. Hon brinner för att ge healing i allt sitt arbete för andevärlden. 

Kontakta mig här
Modernt Medium. Mediumutbildning, 1 år
7 helger 2024/2025

Utbildningsledare Jenny Smith

Välkommen till en 1 års medium utbildning för dig som vill bli ett modernt medium för att möta nutidens klienter utifrån deras behov. Denna utbildning ger dig ett rejält kliv framåt i ditt samarbete med andevärlden och i ditt intuitiva arbete. Mängder av övningar inom intuition, psykisk förmåga och kontakt med Andevärlden. Lär dig bli ett medium som använder nya innovativa metoder som möter klientens behov.
Din mediala förmåga kommer att bli tydligare och du kommer att känna större säkerhet och självförtroende.
I spiritualistiskt mediumskap läggs vikt vid att informationen ska vara seriös, äkta och bevisledande. Motivet är att ge bevis för fortlevnad samt att ge människor kärlek och helande genom återföreningar och stärkande budskap.
Kursen är en mixgrupp som passar både mindre erfarna och mer erfarna. Övningarna anpassas till var du befinner dig i din medialitet.

Ur programmet:
Intuition och psykisk förmåga
Aura & aurakroppar
Psykometri
Symbolkort och andra hjälpmedel
Dina mediala sinnen
Att sitta i kraften
Att öppna länken, hålla länken och släppa länken
Personlig utveckling
Privatsittningen - olika typer av sittningar
Demonstration – Seans

Datum för kursen är:
10-11 Aug,
5-6 Okt,
30 Nov -1 Dec,
25-26 Jan,

22-23 Mars,
10-11 Maj,
28-29 Juni,

Kursens tider: lör 10-16, sön 10-16. (lunchpaus runt 13-tiden). Fika och material ingår.

Pris: 14 000 kr inkl. moms. Anmälningsavgift 2000 kr.

Kursen kan delbetalas innan varje tillfälle. Fakturabetalning.
14 dagars ångerrätt enl. distansavtalslagen och allmänna villkor i övrigt.

Övrigt: Kursen är diplomeringsgrundande. Om du är intresserad av att ta diplom inom mentalt mediumskap, be om mer info.

Bokas Här

Platserna är begränsade. 
Post
Karta
Om
Instagram