Villa Linnea

i Alnarp

Utbud för 2024

Diplomerad Samtalsterapeut

Vi som driver utbildningen har med en förankring i psykodynamisk psykologi doppat fötterna i schematerapi, tittat in i behaviorism, humanistisk och transpersonell psykologi, lyssnat in Jungianskt perspektiv och skapat en komplementärpsykologisk metod med hjälp av regressionsterapi och delar av psykosyntes. - En holistisk och integrativ terapimetod som vi kallar ReConnecting.

Du som terapeut kommer att kunna arbeta i samtal med klienter för att identifiera mönsterbeteenden och den känslomässiga anknytning som kopplas till dessa. 

I våra grupper utforskar vi hur det är att vara människa och lär oss hitta vägen till djupgående läkning. Vi möter känslor och pratar om trauma, känslor, reaktioner och beteende på ett öppet och naturligt sätt. Vi lär oss att bära samtal och härbärgera känslor och utvecklar genom dina egna upplevelser dig som terapeut.

Vår utbildning sträcker sig över 2 år där första året har fokus på våra känslor och mönster, på att lyssna in, lära känna sig själv, acceptans & återhämtning.
År två strukturerar vi upp sambandet mellan allt det vi lärt oss år ett med arbetet som terapeut.
För att diplomeras och fortsätta till nästa år krävs att man blir godkänd och har 100% närvaro.

Kostnad :
Totalt: 64 000 kr
År 1: 32.000 kr (2 terminer)
År 2: 32.000 kr (2 terminer)
exkl litteratur och egenterapi.

Boka din plats via utbildning.se

Utbildningen leds av STSyd Utbildning.

Studietakten är ca 20% och utbildningen går att kombinera med arbete eller jobbsökande.
Som diplomerade samtalsterapeuter arbetar vi medvetet, rogivande och tryggt på vägen till djupgående läkning. Vi bär ansvar för vår arbetsmetod och är själva ständigt i utveckling. Vi lär oss att bära samtal och härbärgera känslor så att klienten får utrymme att växa.
Vi lägger lika stor vikt på teoretisk och praktisk kunskap vilket innebär att vår utbildning sker på plats i våra lokaler och innefattar elevarbete i par och grupp med handledning av ansvarig lärare.
Våra utbildningar hålls i vackra Villa Linnea precis intill Alnarpsparken.Diplomerad ReConnecting-terapeut 

med inriktning mot utmattning, 2 terminer.

I vår Rehabmetod ReConnect går vi på djupet i det som orsakade vår utmattning, letar oss igenom våra beteenden, våra tankar och känslor för att söka de svar på vad som drivit oss. Vi försöker genom lugnet hitta oss själva i allt kaos och sakta lägga tillbaka grundstenarna i vad som behövs för att bära oss.
Vi praktiserar tålamod, meditation, andning, närvaro och kroppsmedvetenhet i kombination med att mjukt bemöta de känslor och beteenden som lett klienten in i sin utmattning. Att möta sig själv blir en djupt avgörande upplevelse som stärker självkänslan och kraften att återkoppla till sig själv igen där du hittar dina egna anledningar och svar.
Under utbildningen arbetar ni i grupp, par och med träningsklienter.
Efter utbildningen har du möjlighet att i privat regi arbeta med klienter för att vägleda dem genom sin utmattning tillbaka till sin önskade vardag.

Kostnad: 26.000 kr /termin

Du kan välja mellan helgkurs & vardagskurs

Måndag-Onsdag
VT 2024 Grupp 1
15-17 januari

Fredag-Söndag
VT 2024 Grupp 2
19-21 januari

Utbildningen leds av STSyd Utbildning.

Boka din plats på utbildning.se

Du behövs verkligen! Påbörja din resa idag!


Mediumutbildning 

7 helger 2024/2025

Utbildningsledare Jenny Smith


Välkommen till en 1 års medium utbildning för dig som vill bli ett modernt medium för att möta nutidens klienter utifrån deras behov. Denna utbildning ger dig ett rejält kliv framåt i ditt samarbete med andevärlden och i ditt intuitiva arbete. Mängder av övningar inom intuition, psykisk förmåga och kontakt med Andevärlden. Lär dig bli ett medium som använder nya innovativa metoder som möter klientens behov.
Din mediala förmåga kommer att bli tydligare och du kommer att känna större säkerhet och självförtroende.
I spiritualistiskt mediumskap läggs vikt vid att informationen ska vara seriös, äkta och bevisledande. Motivet är att ge bevis för fortlevnad samt att ge människor kärlek och helande genom återföreningar och stärkande budskap.
Kursen är en mixgrupp som passar både mindre erfarna och mer erfarna. Övningarna anpassas till var du befinner dig i din medialitet.


Ur programmet:
Intuition och psykisk förmåga
Aura & aurakroppar
Psykometri
Symbolkort och andra hjälpmedel
Dina mediala sinnen
Att sitta i kraften
Att öppna länken, hålla länken och släppa länken
Personlig utveckling
Privatsittningen - olika typer av sittningar
Demonstration – Seans


Datum för kursen är: 

1-3 Mars,
27-28 April,
15-16 Juni,
10-11 Aug,
5-6 Okt,
30 Nov -1 Dec,
25-26 Jan 2025

Plats: Villa Linnéa, Kungsgårdsvägen 2, 23253 Alnarp
Kursens tider: lör 10-16, sön 10-16. (lunchpaus runt 13-tiden).


Pris: 14 000 kr inkl. moms. Anmälningsavgift 2000 kr.

Platserna är begränsade.
Kursen kan delbetalas innan varje tillfälle. Fakturabetalning.
Fika och material ingår. 
14 dagars ångerrätt enl. distansavtalslagen och allmänna villkor i övrigt.


Övrigt: Kursen är diplomeringsgrundande. Om du är intresserad av att ta diplom inom mentalt mediumskap, be om mer info. 

Utbildningen bokas här 
Post
Karta
Om
Instagram