Villa Linnea

i Alnarp

Utbud för 2024

Diplomerad Samtalsterapeut

Vi som driver utbildningen har med en förankring i psykodynamisk psykologi doppat fötterna i schematerapi, tittat in i behaviorism, humanistisk och transpersonell psykologi, lyssnat in Jungianskt perspektiv och skapat en komplementärpsykologisk metod med hjälp av regressionsterapi och delar av psykosyntes. - En holistisk och integrativ terapimetod som vi kallar ReConnecting.

Du som terapeut kommer att kunna arbeta i samtal med klienter för att identifiera mönsterbeteenden och den känslomässiga anknytning som kopplas till dessa. 

I våra grupper utforskar vi hur det är att vara människa och lär oss hitta vägen till djupgående läkning. Vi möter känslor och pratar om trauma, känslor, reaktioner och beteende på ett öppet och naturligt sätt. Vi lär oss att bära samtal och härbärgera känslor och utvecklar genom dina egna upplevelser dig som terapeut.

Vår utbildning sträcker sig över 2 år där första året har fokus på våra känslor och mönster, på att lyssna in, lära känna sig själv, acceptans & återhämtning.
År två strukturerar vi upp sambandet mellan allt det vi lärt oss år ett med arbetet som terapeut.
För att diplomeras och fortsätta till nästa år krävs att man blir godkänd och har 100% närvaro.

Kostnad :
Totalt: 64 000 kr
År 1: 32.000 kr (2 terminer)
År 2: 32.000 kr (2 terminer)
exkl litteratur och egenterapi.

Boka din plats via utbildning.se

Utbildningen leds av Grundstenar Education.

Studietakten är ca 20% och utbildningen går att kombinera med arbete eller jobbsökande.
Som diplomerade samtalsterapeuter arbetar vi medvetet, rogivande och tryggt på vägen till djupgående läkning. Vi bär ansvar för vår arbetsmetod och är själva ständigt i utveckling. Vi lär oss att bära samtal och härbärgera känslor så att klienten får utrymme att växa.
Vi lägger lika stor vikt på teoretisk och praktisk kunskap vilket innebär att vår utbildning sker på plats i våra lokaler och innefattar elevarbete i par och grupp med handledning av ansvarig lärare.
Våra utbildningar hålls i vackra Villa Linnea precis intill Alnarpsparken.Diplomerad Utmattningsterapeut 

2 terminer.

I vår Rehabmetod ReConnect går vi på djupet i det som orsakade vår utmattning, letar oss igenom våra beteenden, våra tankar och känslor för att söka de svar på vad som drivit oss. Vi försöker genom lugnet hitta oss själva i allt kaos och sakta lägga tillbaka grundstenarna i vad som behövs för att bära oss.
Vi praktiserar tålamod, meditation, andning, närvaro och kroppsmedvetenhet i kombination med att mjukt bemöta de känslor och beteenden som lett klienten in i sin utmattning. Att möta sig själv blir en djupt avgörande upplevelse som stärker självkänslan och kraften att återkoppla till sig själv igen där du hittar dina egna anledningar och svar.
Under utbildningen arbetar ni i grupp, par och med träningsklienter.
Efter utbildningen har du möjlighet att i privat regi arbeta med klienter för att vägleda dem genom sin utmattning tillbaka till sin önskade vardag.

Kostnad: 26.000 kr /termin

Du kan välja mellan helgkurs & vardagskurs

Måndag-Onsdag
VT 2024 Grupp 1
15-17 januari

Fredag-Söndag
VT 2024 Grupp 2
19-21 januari

Utbildningen leds av Grundstenar Education.

Boka din plats på utbildning.se

Du behövs verkligen! Påbörja din resa idag!


Mediumutbildning 

7 helger 2024/2025

Utbildningsledare Jenny Smith


Välkommen till en 1 års medium utbildning för dig som vill bli ett modernt medium för att möta nutidens klienter utifrån deras behov. Denna utbildning ger dig ett rejält kliv framåt i ditt samarbete med andevärlden och i ditt intuitiva arbete. Mängder av övningar inom intuition, psykisk förmåga och kontakt med Andevärlden. Lär dig bli ett medium som använder nya innovativa metoder som möter klientens behov.
Din mediala förmåga kommer att bli tydligare och du kommer att känna större säkerhet och självförtroende.
I spiritualistiskt mediumskap läggs vikt vid att informationen ska vara seriös, äkta och bevisledande. Motivet är att ge bevis för fortlevnad samt att ge människor kärlek och helande genom återföreningar och stärkande budskap.
Kursen är en mixgrupp som passar både mindre erfarna och mer erfarna. Övningarna anpassas till var du befinner dig i din medialitet.


Ur programmet:
Intuition och psykisk förmåga
Aura & aurakroppar
Psykometri
Symbolkort och andra hjälpmedel
Dina mediala sinnen
Att sitta i kraften
Att öppna länken, hålla länken och släppa länken
Personlig utveckling
Privatsittningen - olika typer av sittningar
Demonstration – Seans


Datum för kursen är: 

10-11 Aug,
5-6 Okt,
30 Nov -1 Dec,
25-26 Jan,

22-23 Mars,

10-11 Maj,

28-29 Juni

Plats: Villa Linnéa, Kungsgårdsvägen 2, 23253 Alnarp
Kursens tider: lör 10-16, sön 10-16. (lunchpaus runt 13-tiden).


Pris: 14 000 kr inkl. moms. Anmälningsavgift 2000 kr.

Platserna är begränsade.
Kursen kan delbetalas innan varje tillfälle. Fakturabetalning.
Fika och material ingår. 
14 dagars ångerrätt enl. distansavtalslagen och allmänna villkor i övrigt.


Övrigt: Kursen är diplomeringsgrundande. Om du är intresserad av att ta diplom inom mentalt mediumskap, be om mer info. 

Utbildningen bokas här


Diplomerad Föräldracoach
Online-utbildning

Målgrupp:
Den perfekta utbildningen för dig som vill jobba stöttande och utvecklande med föräldrar och familjer men som önskar kunna jobba hemifrån eller ta med dig kontoret vart du än vill i världen!

Mål:
Efter utbildningen ska du kunna coacha individer och par/föräldrar från dagsläge till önskat läge (mål) över 8-12 veckor. Du ska behärska att kartlägga och strukturera upp en coachingprocess med de olika verktyg som du lär dig under utbildningen samt ha god kunskap i hur du utformar material till en föreläsning eller kurs. Vidare ska du ha kunskap om hur du använder dina sociala medier och zoom (eller annan tjänst) för att jobba med dina klienter och bygga ditt företag online. Sist men inte minst är vårt mål att du ska känna dig trygg och stark i din roll som coach så du kan utföra ditt arbete med självförtroende och hjärtat på rätta stället!
Var och hur jobbar jag som föräldracoach?
Just den här utbildningen är riktad till dig som önskar skapa dig ett yrke online och ha friheten att välja din arbetsplats i världen, men givetvis kan du också arbeta i det mänskliga mötet i rummet på ditt kontor eller din arbetsplats. Du kommer efter utbildningen att ha god kunskap och kompetens i att jobba med föräldrar genom både små och stora utmaningar. Du kommer också få underlag att skapa dina egna föreläsningar och kortare kurser som du kan bedriva online eller live.

Upplägg:
Hela utbildningen bedrivs online. Din utbildning startar med att du får genomgå en coachingprocess i 8 veckor (zoom), detta för att du ska få en bild av vad du sedan ska studera och jobba med. 4 veckor in i processen får du tillgång till biblioteket med de 5 utbildningsmodulerna som du ska gå igenom för att bli diplomerad. När du påbörjat arbetet med modulerna får du även tillgång till våra veckomöten på torsdagar (zoom) där du kan ta upp frågor och få  stöd och hjälp framåt i din utbildning av oss och av andra elever.
Arbetsredskap: Coaching, reaktion & responsschema, mentalisering & spegling, sociala medier.
Modul 1: Coaching (Det coachande förhållningssättet, verktyg, coachingprocessen, samtalet, föreläsningar och litteratur)
Modul 2: Anknytning & Relationer (Anknytningsmönster och hur dessa påverkar våra relationer som barn och vuxna. Exempelföreläsningar och litteratur)
Modul 3: Reaktion & Responsschema (Att se sig själv och sina mönster, egna uppgifter och föreläsning)
Modul 4: Mentalisering och spegling (Hur du kan väva in mentalisering och spegling i ditt arbete, exempelföreläsningar och litteratur)
Modul 5: Uppstartsstöd. (Skapa och bygg ditt företag med hjälp av dina sociala medieplattformar + viktiga saker att veta som ny/egenföretagare)
Övrigt: Träningsklienter 30 timmar fördelade på 3 personer. Du får dessutom chans att skapa ditt eget material som du kan använda i din roll som föräldracoach!


Kriterier för att bli diplomerad:
Att du genomgått din egen föräldracoaching/relationscoaching (8 veckor)
Att alla bokrecensioner är inlämnade och godkända.
Att du genomfört alla dina klienttimmar (30 h), loggat dessa och lämnat in.
Att alla övriga uppgifter är inlämnade och godkända.
Att din utbildning är slutbetald.


Tid & plats:
Utbildningen öppnar fredag den 1 mars 2024 med rullande intagning.
Online-utbildning där du får studera i eget tempo. Du har max 12 månader på dig att slutföra utbildningen från den dag du startar. Varje torsdag har du möjlighet att vara med över zoom för att ställa dina frågor och få hjälp och stöd framåt i din utbildning.


Investering:
68.000 sek (Betalas mot faktura, 30 dagar. Välj hela summan på en faktura eller uppdelat på 2 betalningar under utbildningstiden. Ingen ränta vid delbetalning.)


Litteratur:
Ingår i utbildningen och skickas till dig efter att du påbörjat din utbildning.


Diplom och Examen:
Efter avslutad utbildning blir du Diplomerad Föräldracoach av Grundstenar Education.


Utbildningsledare:
Erika Adolfsson, Grundstenar Education

 
Post
Karta
Om
Instagram